Поради надградба на Модулот за систем за контрола на движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување, Царинската управа ги известува корисниците на системот дека до 21.00 часот  движењето ќе се одвива во резервна постапка со примена на хартиен административен документ, по кој период може да се премине на електронско поднесуваање на акцизен документ.