Surveys
 • Анкета за новата веб страна

  • Анкета создадена од Brane Petrusevski
  • 43 одговори

  Почитувани посетители,

  Сакајќи да ја зголемиме ефикасноста и транспарентноста во информирање на граѓаните, како и уште повеќе да го промовираме нашето работење и нашите успеси, изработивме нова веб страна на Царинската управа на Република Македонија.

  Имајќи во предвид дека Вашето мислење ние е важно, Ве замолуваме да ја пополните оваа анкета, како во иднина уште повеќе би го подобриле дизајнот на веб страната и информациите кои се објавуваат на истата.

 • Прашања, поплаки и сугестии

  • Анкета создадена од Super User
  • 172 одговори
 • Пријави корупција

  • Анкета создадена од Super User
  • 16 одговори

  Корупцијата и судирот на интереси како цивилизациско зло ги попречуваат и уриваат основните општествени вредности, ги злоупотребуваат институционалните капацитети во полза на нелегални цели и интереси, ја намалуваат довербата во институциите и правната држава, го загрозуваат владеењето на правото, праведноста, еднаквоста и сигурноста на граѓаните.

  Царинската управа во континуитет работи на превенција на злоупотребите на службената должност и безкомпромисно се справува со овој вид на криминогено однесување, со цел ефикасно исполнување на нејзината мисија и визија:

  • да бидеме модел на модерен и најдобар сервис на граѓаните, економските оператори и државата, согласно домашни и меѓународно признати најдобри практики и лидер во процесот на пристапување кон Европската царинска унија и
  • да ги зачуваме финансиските интереси на Република Македонија, да го заштитиме здравјето и животот на луѓето, да обезбедиме конкурентен економски амбиент, да ги реализираме економските политики на Владата на Република Македонија и започнувањето на предпристапни преговори за членство во Европската Унија.

  Случаите на корупција за царински службеници, може да ги пријавите на следните начини:

  Online пријава за незаконско, непрофесионално или коруптивно постапување на царински службеници

  ОТВОРЕНА ЦАРИНСКА ЛИНИЈА, бесплатно и анонимно на телефонскиот број 197

  Пошта, на адреса ул. Лазар Личеноски, бр. 13, 1000 Скопје