Оглас Бр Постапка Датум објава Отварање Предмет на набавка Одлука
06/2017 БПП со оглас 09.06.201720.06.2017 во 12:00 часот Набавка на услуга за технички преглед за регистрација на возила на Царинска управа
08/2017 Отворена постапка 01.06.201728.06.2017 во 12:00 часот Замена на прозори во Царинска управа на РМ
07/2017 Отворена постапка 22.05.201714.06.2017 во 11:00 Одржување и развој на НКТС (НЦТС)
05/2017
измена - 1
Отворена постапка 10.05.201722.05.2017 во 12:00 Миграција на „Exchange“ и „Active Directory“ со вклучена набавка на лиценци
05/2017 БПП со оглас 08.05.201729.05.2017 во 11:00 часот Набавка на услуга Сертификација по ИСО 27000
04/2017 БПП со оглас 05.05.201712.05.2017 во 11:00 Миење на возила Одлука за избор
03/2017 БПП со оглас 05.05.201723.05.2017 во 12:00 Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти
06/2017 Отворена постапка 26.04.201726.05.2017 во 11:00 Одржување на ИИС
05/2017 Отворена постапка 24.04.201716.05.2017 во 12:00 Миграција на „Exchange“ и „Active Directory“ со вклучена набавка на лиценци
04/2017 Отворена постапка 20.04.201731.05.2017 во 12:00 Сервисирање на возила
02/2017 БПП со оглас 13.04.201725.04.2017 во 11:00 Набавка на дигитални сертификати
03/2017 Отворена постапка 11.04.201703.05.2017 во 11:00 Одржување на системот ЕХИМ Одлука за избор
02/2017 Отворена постапка 03.04.201718.05.2017 во 12:00 Телекомуникациски услуги
01/2017 Отворена постапка 06.03.201705.04.2017 во 12:00 Набавка на услуга за привремени вработувања Одлука за избор
01/2017 БПП со оглас 28.02.201710.03.2017 во 11:00 Кетеринг за царински празник Одлука за поништување