Прашања, поплаки и сугестии

Испраќањето на прашања, жалби и сугестии е анонимно.

Доколку сакате одговорот да пристигне на ваша адреса, оставете e-mail адреса.

Одговорите на најактуелните прашања ги објавуваме во делот Најчесто поставувани прашања.

Имајте предвид дека содржината на одговорите на поставените прашања  е од информативен карактер и може да се користи само како информација.

Царинските прописи и останатата регулатива, кои се применуваат во царинското работење, се предмет на континуирани прилагодувања, промени и дополнувања, така да, за спроведување на постапка за која сте се информирале на овој начин  важат прописите на денот на спроведувањето на постапката.

Испратете, прашања, жалби, сугестии
Е-пошта
Дали се согласувате вашето прашање да се објави на веб?
Anullo
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor, Average, Good, Very Good, Excellent
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).